Den 1 november börjar Nadežda Dementjeva som ny VD på Inission Tallinn. Nadežda kommer senast från rollen som fabrikschef och styrelseledamot för Ensto Building Systems OÜ. Med omfattande erfarenhet inom produktionsplanering, företagsledning och lönsamhetsmaximering har hon förutsättningarna som krävs för att framgångsrikt styra Inission Tallinn vidare på sin tillväxtresa.

 

Nadežda är uppväxt i Jõhvi, cirka 17 mil öster om Tallinn. Hon beskriver sig som positiv, full av energi och redo att gå den extra milen för att hjälpa och stötta andra. Innan hon anslöt sig till Inission jobbade hon inom Ensto-koncernen.

–  Jag började på Ensto Ensek som produktionschef 2017 och blev kvar ytterligare fem år i Ensto-koncernen. Min senaste roll var fabrikschef och styrelseledamot för Ensto Building Systems OÜ. Under dessa fem år genomförde jag tillsammans med mitt team flera framgångsrika aktiviteter varav den viktigaste var skapandet av en ny anläggningslayout och utbyggnaden av produktions- och lagerutrymmen. Tack vare detta tilldelades anläggningen ”Årets fabrik 2022” och jag blev nominerad till ”Årets industrialist 2022”.

Innan Ensto jobbade Nadežda inom Eesti Energia i nästan 15 år och på olika positioner. Hon har också arbetat som forskare vid Tallinns tekniska universitets fakultet för miljöskydd och har en doktorsexamen i värmeteknik och en magisterexamen i internationell företagsekonomi.

Vilka är dina bästa egenskaper som du tar med dig till jobbet?
– Jag är målmedveten och ansvarstagande men min främsta styrka är definitivt erfarenheten av produktionsplanering, företagsledning och lönsamhetsmaximering. Jag tror också på att leda genom människor och hoppas att jag är ett gott exempel för andra.

Hur ser dina arbetsuppgifter som VD ut?
– Jag har det övergripande ansvaret för den dagliga driften av fabriken vilket inkluderar strategi, processer, budget och personal. En väsentlig del är att säkerställa en kostnadseffektiv hantering, hålla tiden för att uppnå resultatmål samt ett smidigt samarbete inom Inissions affärsenheter och anläggningar. Det jag gillar mest med rollen är personalhantering och det breda ansvaret.

Var det något speciellt med Inission som lockade dig?
– Inission har stora men ändå rimliga planer och mål för att göra företaget bättre och mer lönsamt. Inission har också en tydlig strategi.

Vad tycker du är viktigt för att en verksamhet ska fungera väl?
– Rätt personer på rätt plats, professionalism och en arbetsmiljö som främjar bra kommunikation. Det skapar förutsättningar för goda samarbeten. Som chef bör man ha förmågan att se helheten och fatta rätt beslut vid rätt tidpunkt.

Vilka intressen har du utanför jobbet?
– Mina fritid är mest kopplad till mina barns sport- och fritidsintressen, men om jag har några minuter för mig själv så målar jag gärna. Jag studerar för närvarande på Estonian Academy of Arts.

 

Tack och lycka till Nadežda.

 

Om Inission
Inission är en lönsam totalleverantör som erbjuder krävande industrikunder i Norden kompletta elektroniska och mekaniska produkter av högsta kvalité. Våra tjänster täcker in hela produktlivscykeln, från utveckling och konstruktion till industrialisering, volymproduktion och eftermarknad. Genom att kombinera detta med logistiktjänster och en produktion baserad på hög flexibilitet, kundanpassning och korta ledtider blir vårt erbjudande mycket konkurrenskraftigt. Inission har produktionsenheter i Stockholm, Västerås, Borås, Munkfors, Malmö, Løkken Verk (Norge), Lohja (Finland), Lagedi och Tallinn (Estland). Inission är noterade på Nasdaq First North Growth Market.