I vår strävan att förändra och förbättra vår bransch och med vision om att skapa den mest givande och självklara tillställningen varje år lanserar vi Involve. Involve är en konferens som bjuder på mingel, nätverkande och inspirerande talare. Men framför allt är Involve en unik möjlighet att påverka vår bransch genom ett nytt involverande upplägg. Konferensen genomförs tillsammans med Vocean som tillhandahåller ett superverktyg för att få igång allas engagemang.

– Inission har påbörjat en långsiktig förbättringsresa med många utmaningar, men också fantastiska möjligheter. För att lyckas är det helt avgörande att alla våra medarbetare, kunder och leverantörer involveras. Involve blir vårt forum där vi varje år kommer att berätta om vår resa och bjuda in gästföreläsare som ger sin syn på vad som krävs för att verkligen lyckas. Under konferensen kommer också alla deltagare att få de verktyg som krävs för att kunna både påverka, utvecklas och ständigt bli bättre. Tillsammans är vi starka, säger Fredrik Berghel VD Inission.

Temat för premiärkonferensen:
Samarbeten, effektiva flöden och hållbar produktion.

Hur jobbar ni på ditt företag och hur önskade du att ni jobbade?
Redan nu kan du anonymt sätta Vocean på prov. Klicka här och gör din röst hörd.
Vocean är superverktyg och en strategisk digital plattform för innovation, engagemang och förnyelse där du anonymt kan komma med idéer, diskutera andras, bygga förståelse och tillsammans analysera resultat.

Tid & plats:
20 april mellan kl 09.00 – 16.30. Kvällsaktivitet med mingel från kl 16.30.
Fabrikören, Augustendalsvägen 47-49, Nacka Strand
Konferensen är kostnadsfri.

Agenda
09:00 Frukostmingel
10:00 Presentation/Inledning
10:10 Förbättringsresan. Fredrik Berghel – CEO Inission
11:10 Involvering. Helena Jahncke – COO Vocean
12:15 Lunch
13:15 Inkludering och jämställdhet. Jens Åklinder Lagerström – Senior manager and head of Transmission Industrialisation Scania, Carin Bergendorff – Vice President Operations Epiroc
14:15 Fika
14:45 Hållbarhet. Melker Jernberg – President Volvo CE
15:50 Summering dagen
16:30 Kvällsmingel med mat och dryck

 

Hotell i närheten
– Hotell J, Ellensviksvägen 1, 131 28 Nacka Strand
– Clarion Collection Hotel Tapetfabriken, Marcusplatsen 9, 131 34 Nacka
– Elite Hotel Marina Tower, Saltsjöqvarns kaj 25, 131 71 Nacka

Presentation av talare
Melker Jernberg är VD för Volvo Construction Equipment och har tidigare haft höga befattningar inom Scania, SSAB och Höganäs. Melker ska berätta om hur hållbara lösningar kan förbättra affärerna.

Melker har alltid strävat mot att skapa hållbara lösningar, både ur ett medarbetarperspektiv där det gäller att få alla medarbetare att både utföra och utveckla, samt för leveranskedjan där alla delar är lika viktiga. Under senare år har han också fokuserat på skapandet av produkter ur ett hållbarhetsperspektiv.

 

Carin Bergendorff är Vice President Operations Underground Division på Epiroc och Jens Åklinder Lagerström är Head of Transmission operations China på Scania. Tillsammans ska de berätta om hur de förbättrat sina affärer genom inkludering och mångfald.

Carin har 15 års ledarerfarenhet i en internationell miljö inom produktion och inköp. Hennes starka övertygelse är att inkludering och mångfald är en konkurrensfördel som förbättrar resultat inom t.ex. säkerhet, kvalitet och produktivitet.
Jens har 20 års erfarenhet som ledare inom Scania. Gällande jämställdhet är det hans djupa insikt och övertygelse att det är män, som han själv, i ledande befattning som måste förändras och därigenom kulturen i branschen.


Helena Jahncke är doktor i psykologi, docent i arbetshälsovetenskap och verksamhetschef på Vocean. Helena ska berätta om, och visa med konkreta exempel, hur en verksamhet kan ta vara på både intern och extern kompetens och erfarenhet som främjar öppen innovation. Med den digitala plattformen Vocean, som ska användas i realtid under Involve, kan olika typer av processer förenklas och snabbas på. Genom att skapa en trygg miljö där medarbetarna känner sig inkluderade och det finns en öppenhet för att prova sig fram utan psykosociala konsekvenser, kan idéer och tankar komma upp till ytan.


För mer information kontakta:
fredric.grahn@inission.com, tel. 0705-94 11 66

Om Inission
Inission är en totalleverantör av skräddarsydda tillverkningstjänster och produkter inom avancerad industriell elektronik och mekanik. Våra tjänster täcker hela produktens livscykel, från utveckling och design till industrialisering, volymproduktion och eftermarknadstjänster.
Inission har verksamheter i Sverige, Norge, Finland, Estland, Italien, USA och Tunisien. Den sammanlagda omsättningen de senaste 12 månaderna uppgår till 1,7 miljarder kronor med cirka 900 anställda. Inission är noterat på Nasdaq First North Growth Market.