I samband med Inissions kapitalmarknadsdag presenterar bolagets styrelse idag finansiella mål för 2023 samt på medellång sikt bestående av:

Finansiella mål 2023:

  • Omsättning: omkring 2 000 MSEK
  • Justerad EBITA-marginal: >6%
  • Soliditet: >30%
  • Utdelning: upp till 30% av årets resultat

Finansiella mål medellång sikt:

  • Omsättningstillväxt: >15% årlig tillväxt, varav 10% organisk tillväxt och 5% genom förvärv
  • Justerad EBITA-marginal: >9%
  • Soliditet: >30%
  • Utdelning: upp till 30% av årets resultat

I tillägg till ovanstående mål ska den finansiella nettoskulden i relation till justerad EBITDA på rullande 12-månadersbasis inte överstiga 2,5 gånger över tid.

Inission kommer att förklara de finansiella målen närmare på sin digitala kapitalmarknadsdag den 19 januari 2023 klockan 10.00-12.00 CET.

Anmäl er till kapitalmarknadsdagen genom Fredrik Berghel, VD Inission, via fredrik.berghel@inission.com. En länk till eventet och en detaljerad agenda kommer att skickas ut efter anmälan.
Den inspelade presentationen från Kapitalmarknadsdagen hittar du här.
OBS registrering krävs.

För mer information kontakta:
Fredrik Berghel, VD Inission AB
+46 73 202 22 10
fredrik.berghel@inission.com

Olle Hulteberg, Marknadschef Inission AB
+46 707 20 24 44
olle.hulteberg@inission.com

Denna information är sådan information som Inission AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 januari 2023 kl. 08.00 CET.

Om Inission
Inission är en totalleverantör av skräddarsydda tillverkningstjänster och produkter inom avancerad industriell elektronik och mekanik. Våra tjänster täcker hela produktens livscykel, från utveckling och design till industrialisering, volymproduktion och eftermarknadstjänster.
Inission har verksamheter i Sverige, Norge, Finland, Estland, Italien, USA och Tunisien. Den sammanlagda omsättningen de senaste 12 månaderna uppgår till 1,7 miljarder kronor med cirka 900 anställda. Inission är noterat på Nasdaq First North Growth Market med Nordic Certified Adviser AB som certifierad rådgivare.
Rapporter arkiveras på www.inission.com/investor-relations.

Inission AB, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad
org.nr. 556747-1890