Inission AB (publ) har släppt sin bokslutskommuniké för 2022.
Rapporten i sin helhet: Inission Bokslutskommuniké för 2022.pdf

Klockan 08:30 den 1 mars hälsar vi analytiker, investerare, media och övriga intressenter välkomna att delta i en livesänd presentation av Bokslutskommunikén. Under presentationen kommer Inissions VD Fredrik Berghel att kommentera den publicerade rapporten och besvara frågor med hjälp av Henric Hintze från ABG Sundal Collier. Presentationen hålls på engelska. Vid ett senare skede kommer presentationen också att finnas tillgänglig på Inissions hemsida under Investor relations.

Se presentationen i efterhand via denna länk. (Registrering krävs)

Q4 (1 oktober – 31 december) 2022 i sammandrag:

 • Nettoomsättning 589 MSEK (389)
 • EBITA* resultat 27,5 MSEK (-18,5)
 • Rörelseresultat EBIT 26,7 MSEK (-19,3)
 • Kassaflöde löpande verksamheten -10,3 MSEK (12,1)
 • Soliditet 27% (32)
 • Vinst per aktie före utspädning 0,76 SEK (-1,30)
 • Vinst per aktie efter utspädning 0,75 SEK (-1,30)

Tolv månader (1 januari – 31 december) 2022 i sammandrag:

 • Nettoomsättning 1 921 MSEK (1 283)
 • EBITA* resultat 90,6 MSEK (-18,2)
 • Rörelseresultat EBIT 87,5 MSEK (-20,5)
 • Kassaflöde löpande verksamheten 70,7 MSEK (-39,4)
 • Soliditet 27% (32)
 • Vinst per aktie före utspädning 2,57 SEK (-2,34)
 • Vinst per aktie efter utspädning 2,57 SEK (-2,34)


*EBITA – rörelseresultat med justering för avskrivning av immateriella tillgångar som uppkommit i samband med förvärv.

Styrelsen för Inission AB lämnar denna delårsrapport 2023-03-01. Denna rapport har inte granskats av Bolagets revisor. Rapporten har upprättats i ett svenskt original och en engelsk översättning. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla.

 

För mer information kontakta:
Fredrik Berghel, verkställande direktör Inission AB
fredrik.berghel@inission.com
+46 732 02 22 10

Denna information är sådan information som Inission AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 mars 2023 kl. 07:00 CET.

Om Inission
Inission är en totalleverantör av skräddarsydda tillverkningstjänster och produkter inom avancerad industriell elektronik och mekanik. Våra tjänster täcker hela produktens livscykel, från utveckling och design till industrialisering, volymproduktion och eftermarknadstjänster.
Inission har verksamheter i Sverige, Norge, Finland, Estland, Italien, USA och Tunisien. Den sammanlagda omsättningen 2022 uppgick till 1,9 miljarder kronor med cirka 900 anställda. Inission är noterat på Nasdaq First North Growth Market med Nordic Certified Adviser AB som certifierad rådgivare.
Rapporter arkiveras på www.inission.com/investor-relations.

Inission AB, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad
org.nr. 556747-1890