Inspirit är Inissions egna verksamhetssystem baserat på LEAN och bolagets värderingar. Nyligen gästade Inissions LEAN-ansvarige Stefan Larsson Västerås för att under en dag ge Inission Innovates utvecklare en grundkurs i Inspirit.

– Det var en dag med bra diskussioner där vi gick igenom värderingar, flöden och principer som ska användas för att anta branschens utmaningar och våra egna mål och visioner. Syftet med Inspirit är att förenkla och förbättra hur vi jobbar, maximera kundnyttan och skapa en företagskultur där alla är engagerade och vill vara med, säger Stefan.

Vi har definierat fem principer som vägleder oss i hur vi ska organisera vår verksamhet och våra arbetssätt. Dessa principer utgör kärnan i Inspirit, och vilar på de värderingar som vi har format tillsammans inom Inission. Värderingarna avspeglar Inissions kultur och det vi gemensamt ställer upp på och agerar utifrån.

För att lyckas med detta behöver vi fullt ut ta till vara på den kompetens, erfarenhet och drivkraft som finns hos våra medarbetare. Varje individ inom Inission är en nyckelspelare i vår utvecklingsresa och den omställning som krävs för en flödesorienterad verksamhet.

För mer information:
Stefan Larsson,
Head of Production Development, Inission AB
stefan.larsson@inission.com
+46 73 582 23 32

Om Inission
Inission är en totalleverantör av skräddarsydda tillverkningstjänster och produkter inom avancerad industriell elektronik och mekanik. Våra tjänster täcker hela produktens livscykel, från utveckling och design till industrialisering, volymproduktion och eftermarknadstjänster. Inission har verksamheter i Sverige, Norge, Finland, Estland, Italien, USA och Tunisien.

Inission har en stark värdedriven företagskultur av entreprenörskap och passion vilket har resulterat i en omsättning på 2 miljarder kronor med i snitt 936 anställda under 2022. Inission är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Inissions erbjudande är uppdelat i två affärsområden; Kontraktstillverkning av elektroniska och mekaniska produkter under varumärket Inission och Kraftelektronik och system under varumärket Enedo.