Den 23 mars 2023 bytte bolaget Inission Malmö AB namn till Inission Syd AB. Nu fusioneras Inission Syd AB med Inission Borås AB och tar namnet Inission Syd AB. Fusionen och namnbytet för Inission Borås AB beräknas ske kring den 8 maj 2023.

– Borås och Malmö har sedan 2022 arbetat tätt tillsammans. Vid senaste årsskiftet infördes en gemensam ledning och nyligen integrerades även ERP-systemen. Närheten till kunderna i regionen och de gemensamma spetskompetenserna inom tillverkning av medicinteknisk-, optisk- och audioutrustning ger både en ytterligare styrka och riskminimering för våra intressenter. Fusionen underlättar vårt dagliga arbete och kan enkelt sammanfattas i att vi blir bättre tillsammans, säger Carl Lidén Managing Director Inission Syd AB.

Verksamheten i de båda bolagen slås samman till en verksamhet och en juridisk enhet genom en så kallad fusion. Inission Borås AB är sedan den 1 september 2022 ett helägt dotterbolag till Inission Syd AB. Fusionen sker därför genom en absorption av helägt dotterbolag. Borås-bolagets nuvarande organisationsnummer upphör därmed efter verkställd fusion.

Verksamheten kommer även fortsättningsvis att bedrivas vid de båda produktionsanläggningarna i Borås och Malmö. De fusionerade bolagen har idag en gemensam övergripande administration och ledning. Under 2022 har ett gränsöverskridande arbete mellan enheterna pågått vilket har varit till gagn för att utveckla bägge verksamheterna. Det nya gemensamma bolaget kommer att få en omsättning om cirka 370 MSEK och antalet anställda uppgå till cirka 110 personer.

 

För mer information:

Carl Lidén, Managing Director Inission Syd AB
carl.liden@inission.com
+46 709 75 74 25

Om Inission
Inission är en totalleverantör av skräddarsydda tillverkningstjänster och produkter inom avancerad industriell elektronik och mekanik. Våra tjänster täcker hela produktens livscykel, från utveckling och design till industrialisering, volymproduktion och eftermarknadstjänster. Inission har verksamheter i Sverige, Norge, Finland, Estland, Italien, USA och Tunisien.

Inission har en stark värdedriven företagskultur av entreprenörskap och passion vilket har resulterat i en sammanlagd omsättning på 1,9 miljarder kronor med i snitt 936 anställda under 2022. Inission är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Inissions erbjudande är uppdelat i två affärsområden; Kontraktstillverkning av elektroniska och mekaniska produkter under varumärket Inission och Kraftelektronik och system under varumärket Enedo.

Informationen lämnades för offentliggörande den 8 maj 2023 kl. 09:00 CET.