Inission AB (publ) höll en extra bolagsstämma måndag den 26 juni 2023. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag i samtliga föreslagna ärenden. Till ordförande vid stämman valdes Olle Hulteberg. Vid stämman var 54,13% av aktierna närvarande motsvarande 58,41% av rösterna.


BESLUT PÅ STÄMMAN

Punkt 7
Stämman röstade enligt till styrelsens förslag om inlösen av aktier och riktad nyemission. Inlösen är på 48 000 aktier, totalt 1 429 920 SEK, vilket motsvarar en minskning av aktiekapitalet med 2 001,312. Antal aktier som emitteras är 48 000 och pris per aktie är 29,79 SEK. Aktiekapitalet ökas med 2 001,312. Då anställd lämnat bolaget inlöses aktierna som är kopplade till ett tidigare incitamentsprogram. Pris per aktie motsvarar teckningskursen i nämnda incitamentsprogram. Emissionen riktas till personer inom incitamentsprogrammet från januari 2023.

Punkt 8
Stämman röstade enligt styrelsens ändringsförslag av bolagsordningen.

  • Aktieägare som vill delta på stämman skall vara upptagen i aktieboken senast 6 dagar före stämman.
  • Intagande av inlösenförbehåll utgick med anledning av ofullständig information i kallelsen.

Lantvärnsgatan 4, Karlstad
26 juni 2023

 

För mer information kontakta:
Fredrik Berghel, verkställande direktör Inission AB
fredrik.berghel@inission.com
+46 732 02 22 10

Om Inission
Inission är en totalleverantör av skräddarsydda tillverkningstjänster och produkter inom avancerad industriell elektronik och mekanik. Våra tjänster täcker hela produktens livscykel, från utveckling och design till industrialisering, volymproduktion och eftermarknadstjänster. Inission har verksamheter i Sverige, Norge, Finland, Estland, Italien, USA och Tunisien.

Inission har en stark värdedriven företagskultur av entreprenörskap och passion vilket de senaste 12 månaderna har resulterat i en omsättning på 2 miljarder kronor med i snitt 936 anställda. Inission är noterat på Nasdaq First North Growth Market med Nordic Certified Adviser AB som certifierad rådgivare.
Inissions erbjudande är uppdelat i två affärsområden; Kontraktstillverkning av elektroniska och mekaniska produkter under varumärket Inission och Kraftelektronik och system under varumärket Enedo. Rapporter arkiveras på www.inission.com/investor-relations.

Inission AB, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad
Org.nr. 556747–1890

Informationen lämnades för offentliggörande den 26 juni 2023 kl. 16:00 CET.