Inission har utsett John Granlund till ny CFO för bolaget med tillträde 12 september. John Granlund kommer närmast från rollen som CFO på SEGULA Technologies i Göteborg.

John Granlund har lång erfarenhet inom ekonomiområdet från bolag såsom Andrénplast, Tranter International, Cryo och Componenta. John har en Bachelor of Business Administration (BBA) från University of Skövde och en Executive MBA, från University of Göteborg.

John kommer med sin breda erfarenhet vara ett tillskott i den tillväxtfas som Inission befinner sig i.

 

För mer information kontakta:
Fredrik Berghel, VD Inission AB
fredrik.berghel@inission.com
+46 732 02 22 10

Om Inission
Inission är en totalleverantör av skräddarsydda tillverkningstjänster och produkter inom avancerad industriell elektronik och mekanik. Våra tjänster täcker hela produktens livscykel, från utveckling och design till industrialisering, volymproduktion och eftermarknadstjänster. Inission har verksamheter i Sverige, Norge, Finland, Estland, Italien, USA och Tunisien.

Inission har en stark värdedriven företagskultur av entreprenörskap och passion vilket de senaste 12 månaderna har resulterat i en omsättning på 2 miljarder kronor med i snitt 936 anställda. Inission är noterat på Nasdaq First North Growth Market med Nordic Certified Adviser AB som certifierad rådgivare.
Inissions erbjudande är uppdelat i två affärsområden; Kontraktstillverkning av elektroniska och mekaniska produkter under varumärket Inission och Kraftelektronik och system under varumärket Enedo. Rapporter arkiveras på www.inission.com/investor-relations.

Inission AB, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad
Org.nr. 556747–1890

Informationen lämnades för offentliggörande den 6 juli 2023 kl. 13:00 CET.