Inission har utsett Fredric Grahn till ny marknadsdirektör för Inission AB. Fredric har varit en del av Inission sedan 2015 och har sedan dess haft flera säljledande roller inom bolaget. Senast var han koncernens säljdirektör.

– Inission har genom åren gått från att vara en utmanare i branschen till att vara en av dem som leder utvecklingen. Jag tror på att bygga vidare och bibehålla det som fungerar och samtidigt, tillsammans med mina medarbetare, stärka organisationen. En spännande utmaning som jag ser fram emot, säger Fredric.

Vidare vill Fredric förbättra kundrelationerna och stärka varumärket Inission.

– Branschen växer och behovet av produktion i kundernas närhet ökar. Där är vi väl positionerade med verksamheter strategiskt placerade runt om i norra Europa. Däremot blir det allt vanligare att våra kunder inte tar fram nya produkter varje år, då krävs bra kundrelationer och ett starkt varumärke som påminner dem om att Inission är att räkna med vid nästa uppsättning av produktion. Ett starkt varumärke lockar även till sig det viktigaste ett bolag har, det vill säga duktiga människor, säger Fredric avslutningsvis.

Fredrik Berghel, VD Inission AB, kommenterar:

– Fredric har en bred och djup kunskap om branschen och är väl insatt i vår organisation. Han förstår på djupet vikten av att kontinuerligt bygga och utveckla vår varumärkesstrategi. Det känns bra och spännande att Fredric blir vår nya marknadsdirektör, säger Fredrik.


För mer information:
Fredric Grahn, Sälj- och Marknadsdirektör Inission AB
fredric.grahn@inission.com
070-594 11 66

Om Inission
Inission är en totalleverantör av skräddarsydda tillverkningstjänster och produkter inom avancerad industriell elektronik och mekanik. Våra tjänster täcker hela produktens livscykel, från utveckling och design till industrialisering, volymproduktion och eftermarknadstjänster. Inission har verksamheter i Sverige, Norge, Finland, Estland, Italien, USA och Tunisien.
Inission har en stark värdedriven företagskultur av entreprenörskap och passion vilket de senaste 12 månaderna har resulterat i en sammanlagd omsättning på 2 miljarder kronor med i snitt cirka 1000 anställda. Inission är noterat på Nasdaq First North Growth Market med Nordic Certified Adviser AB som certifierad rådgivare.
Inissions erbjudande är uppdelat i två affärsområden; Kontraktstillverkning av elektroniska och mekaniska produkter under varumärket Inission och Kraftelektronik och system under varumärket Enedo. Rapporter arkiveras på www.inission.com/investor-relations.

Inission AB, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad
Org.nr. 556747–1890