Inission AB (publ) har idag den 17 augusti släppt sin delårsrapport för perioden 1 april – 30 juni 2023. Rapporten i sin helhet: Inission Q2 2023 delårsrapport.pdf

Q2 (1 april – 30 juni) 2023 i sammandrag:

 • Nettoomsättning 562 MSEK (456)
 • EBITA* resultat 41,2 MSEK (14,6)
 • Rörelseresultat EBIT 40,3 MSEK (13,8)
 • Kassaflöde löpande verksamheten 46,4 MSEK (-49,7)
 • Soliditet 33% (29)
 • Vinst per aktie före utspädning 1,21 SEK (0,29)
 • Vinst per aktie efter utspädning 1,21 SEK (0,29)

H1 (1 januari – 30 juni) 2023 i sammandrag:

 • Nettoomsättning 1127 MSEK (894)
 • EBITA* resultat 86,0 MSEK (35,8)
 • Rörelseresultat EBIT 84,3 MSEK (34,3)
 • Kassaflöde löpande verksamheten 61,1 MSEK (-56,5)
 • Soliditet 33% (29)
 • Vinst per aktie före utspädning 2,67 SEK (0,91)
 • Vinst per aktie efter utspädning 2,66 SEK (0,91)

*EBITA – rörelseresultat med justering för avskrivning av immateriella tillgångar som uppkommit i samband med förvärv.

Styrelsen för Inission AB lämnar denna delårsrapport 2023-08-17. Denna rapport har inte granskats av Bolagets revisor. Rapporten har upprättats i ett svenskt original och en engelsk översättning. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla. Avrundningsdifferenser kan förekomma.

För mer information kontakta:
Fredrik Berghel, VD Inission AB
fredrik.berghel@inission.com
+46 732 02 22 10

Denna information är sådan information som Inission AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2023 kl. 07:00 CET.

Om Inission
Inission är en totalleverantör av skräddarsydda tillverkningstjänster och produkter inom avancerad industriell elektronik och mekanik. Våra tjänster täcker hela produktens livscykel, från utveckling och design till industrialisering, volymproduktion och eftermarknadstjänster. Inission har verksamheter i Sverige, Norge, Finland, Estland, Italien, USA och Tunisien.

Inission har en stark värdedriven företagskultur av entreprenörskap och passion vilket de senaste 12 månaderna har resulterat i en omsättning på 2 miljarder kronor med i snitt 1000 anställda. Inission är noterat på Nasdaq First North Growth Market med Nordic Certified Adviser AB som certifierad rådgivare.
Inissions erbjudande är uppdelat i två affärsområden; Kontraktstillverkning av elektroniska och mekaniska produkter under varumärket Inission och Kraftelektronik och system under varumärket Enedo. Rapporter arkiveras på www.inission.com/investor-relations.

Inission AB, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad
Org.nr. 556747–1890