Mikael Fryklund kommer att övergå till en ny position som COO (Chief Operating Officer) för Inission-gruppen, och därmed sluta som VD för Enedo.  Mikael kommer att vara placerad på Inissions huvudkontor i Karlstad.

Enedos nya VD heter Kalle Huittinen och tillträder den 14 augusti 2023. Kalle är utbildad civilingenjör, och har haft en lång internationell karriär med seniora chefsbefattningar inom ABB sedan 1999. Närmast har han varit regiondivisionschef på ABB Large Motors & Generators Europe såväl som platschef för ABBs fabriker i Helsingfors. Kalle kommer vara placerad i Vanda.

– Mikael har befordrats efter en framgångsrik turnaround av Enedo, från stora förluster under många år till ett positivt rörelseresultat/EBIT. Vi kommer att arbeta tillsammans för att ytterligare utveckla Inission-gruppen. Kalle har en gedigen bakgrund i ledande roller från kraftelektronikindustrin och jag är övertygad om att han i nästa fas kommer utveckla Enedo vidare, säger Fredrik Berghel.

– Efter att vi har lyckats vända Enedo, som varit en kronisk underpresterare, samt avnoterat bolaget kände jag att mitt uppdrag var slutfört och ser nu fram emot min nya roll. Jag vill tacka alla medarbetare på Enedo för deras insats. Som ett framångrikt team har vi tillsammans lyckats med vårt uppdrag. Vi kommer även framgent ha kontakt, vilket gläder mig. Jag är också glad över att ha lyckats rekrytera Kalle Huittinen till min efterträdare. Kalle har en lång och bred bakgrund i ledande roller inom kraftelektronik, säger Mikael Fryklund.

Om Enedo
Enedo är ett av Inission-gruppens två affärsområden. Enedo verkar inom kraftelektronik och system, med verksamheter i Finland, Italien, USA och Tunisien.

 

För mer information kontakta:
Fredrik Berghel, VD Inission AB
fredrik.berghel@inission.com
+46 732 02 22 10

Om Inission
Inission är en totalleverantör av skräddarsydda tillverkningstjänster och produkter inom avancerad industriell elektronik och mekanik. Våra tjänster täcker hela produktens livscykel, från utveckling och design till industrialisering, volymproduktion och eftermarknadstjänster. Inission har verksamheter i Sverige, Norge, Finland, Estland, Italien, USA och Tunisien.
Inission har en stark värdedriven företagskultur av entreprenörskap och passion vilket de senaste 12 månaderna har resulterat i en omsättning på 2 miljarder kronor med i snitt 936 anställda. Inission är noterat på Nasdaq First North Growth Market med Nordic Certified Adviser AB som certifierad rådgivare.
Inissions erbjudande är uppdelat i två affärsområden; Kontraktstillverkning av elektroniska och mekaniska produkter under varumärket Inission och Kraftelektronik och system under varumärket Enedo.
Rapporter arkiveras på www.inission.com/investor-relations.

Inission AB, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad
Org.nr. 556747–1890


Informationen lämnades för offentliggörande den 10 augusti 2023 kl. 10:30 CET.