För att kunna möta kundernas efterfrågan expanderar Inission Malmö sin produktionsyta. Utbyggnaden förväntas vara klar under andra kvartalet nästa år och innebär en utvidgning av produktionsytan med cirka 50%.

– Vi ser ett stort behov av mer kapacitet. Hittills har vi löst det genom lastbalansering och investeringar i utrustning för mer avancerad produktion. För att bli både mer konkurrenskraftiga och ytterligare höja kapaciteten blir nästa steg att utöka produktionsytan. Den nya delen kommer dessutom vara helt klimatkontrollerad, vilket skapar de bästa tänkbara förutsättningarna för elektroniktillverkning, säger Inission Malmös VD Carl Lidén.

I samband med utbyggnaden genomförs även ett antal teknik- och miljöinriktade investeringar. I oktober byttes all fabriksbelysning ut till LED och i november sker ytterligare uppdateringar av befintlig fastighet.

 

För mer information kontakta:
Carl Lidén, VD Inission Malmö AB
carl.liden@inission.com
0709-75 74 25

Om Inission
Inission är en totalleverantör av skräddarsydda tillverkningstjänster och produkter inom avancerad industriell elektronik och mekanik. Våra tjänster täcker hela produktens livscykel, från utveckling och design till industrialisering, volymproduktion och eftermarknadstjänster. Inission har verksamheter i Sverige, Norge, Finland, Estland, Italien, USA och Tunisien.
Inission har en stark värdedriven företagskultur av entreprenörskap och passion vilket de senaste 12 månaderna har resulterat i en omsättning på cirka 2 miljarder kronor med cirka 1000 anställda. Inission är noterat på Nasdaq First North Growth Market med Nordic Certified Adviser AB som certifierad rådgivare.
Inissions erbjudande är uppdelat i två affärsområden; Kontraktstillverkning av elektroniska och mekaniska produkter under varumärket Inission och Kraftelektronik och system under varumärket Enedo. Rapporter arkiveras på https://www.inission.com/investor/.

Informationen lämnades för offentliggörande den 2 november 2023 kl. 18:00 CET.