Fr. v. Per-Anders Nilsson, Säljchef Inission Syd, Jennie Orton, CEO Bintel och Carl Lidén, VD Inission Syd

Bintel AB och Inission Syd AB har ingått ett tillverkningsavtal där det under mars månad påbörjas tillverkning av Bintels produkter i Inissions fabrik i Malmö. Affären är värd cirka 4 MSEK de första 12 månaderna.

Bintel AB grundades 2018 och levererar idag innovativa IoT-lösningar för avfallshantering i syfte att hjälpa kunder nå miljömässiga och ekonomiska mål. Genom att kombinera hårdvara och mjukvara skapas förutsättningar för ett strukturerat och kontinuerligt arbetssätt som minskar mängden restavfall. Avtalet omfattar hårdvaran, med processer såsom kretskorttillverkning, lackning, box build samt logistiklösningar.

– Med Inission har vi nu en modig och uthållig partner som förstår tillväxtbolag. En bra kombination där vi tillsammans blir framgångsrika. Nu rustar vi för stark tillväxt och Inission visar att man har ambitionen att följa med oss ​​på denna resa, säger Jennie Orton, VD Bintel.

– I Malmö kan vi erbjuda närhet, kapacitet, flexibilitet och tekniska kunnande. Dessutom har vi höga ambitioner inom hållbarhet. Därför är det extra hedrande att ett så miljömedvetet bolag som Bintel valt Inission Syd som strategisk tillverkningspartner. Vi ser fram emot att utveckla samarbetet och stödja Bintel i deras strategi för IoT-lösningar och produkter för avfallshantering. Tillsammans kan vi bidra till en hållbar utveckling och framtid, säger Carl Lidén, Managing Director Inission Syd.

Med hjälp av Bintels produkter, som monteras på avfallskärl, kan avfallsnivåerna analyseras och därmed kan en ökad sortering uppnås, och upphämtning och tömning kan optimeras. Resultatet blir en effektiv avfallshantering till en signifikant lägre kostnad och ett betydligt lägre koldioxidutsläpp.

 

För mer information:
Jennie Orton, CEO Bintel AB
jennie.orton@bintel.se
0766-43 37 17

Carl Lidén, Managing Director Inission Syd AB
carl.liden@inission.com
0709-75 74 25

Om Inission
Inission är en totalleverantör av skräddarsydda tillverkningstjänster och produkter inom avancerad industriell elektronik och mekanik. Våra tjänster täcker hela produktens livscykel, från utveckling och design till industrialisering, volymproduktion och eftermarknadstjänster. Inission har verksamheter i Sverige, Norge, Finland, Estland, Italien, USA och Tunisien. Inission har en stark värdedriven företagskultur av entreprenörskap och passion vilket 2023 har resulterat i en omsättning på cirka 2,2 miljarder kronor med i snitt 1 070 anställda. Inission är noterat på Nasdaq First North Growth Market med Nordic Certified Adviser AB som certifierad rådgivare. Inissions erbjudande är uppdelat i två affärsområden; Kontraktstillverkning av elektroniska och mekaniska produkter under varumärket Inission och Kraftelektronik och system under varumärket Enedo. Rapporter arkiveras på www.inission.com/investor-relations.

Inission AB, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad
Org.nr. 556747–1890

Om Bintel
BinteI i jakten på ambitiösa klimatmål står avfallshantering inför en banbrytande förändring. Bintel, ett ungt företag grundat 2018, är inriktat på att digitalisera avfallsbranschen. Bintels innovativa lösning inte bara genererar ekonomiska fördelar för sina kunder, utan minskar även deras klimatavtryck avsevärt. Med klara mål både nationellt och på EU-nivå för att minska avfallsmängden och öka sorteringen av återvinningsbart material är Bintels lösning synkroniserad med tidsandan. Avfall betraktas som en tillgång och en avgörande industri för att minska klimatavtrycket genom ökad cirkularitet. Bintel har för närvarande sitt huvudkontor i Lund och har vuxit till att idag ha 10 anställda.

Bintel AB, Mobilvägen 10, 223 62 Lund
Org nr: 559138-5553

Informationen lämnades för offentliggörande den 15 mars 2024 kl. 10:50 CET.