Från vänster; Emil Larsson, Marcel Kucera och Mack Jarosz.

I höstas meddelade Inission Syd, med fabriker i Malmö och Borås, att arbetet med att bygga ut Malmöfabriken med 50% inletts. Nu meddelar bolaget att investeringar värt totalt cirka 12 MSEK gjorts i Boråsfabriken.

Satsningarna är ett led i att stärka ett hållbart helhetserbjudande för Inission Syd. Investeringarna består av en uppdaterad screentryckare, en ny ASMPT SPI (Solder Paste Inspection), två nya ASMPT ytmonteringsmoduler, nya matare samt uppdaterad mjukvara för hela linan.

I Boråsfabriken har Inission Syd dessutom, på samma sätt som i Malmöfabriken, investerat i nya kvävgasgeneratorer för huvudlinan samt för selektivlödningsprocessen – ett hållbart val där det enbart produceras den kvävgas som behövs. Kvävgas används för att skapa en syrefri miljö vid lödning och på så vis höja kvalitén på lödningarna.

– Med investeringarna har också Boråsfabriken en ytmonteringsprocess som kombinerar hög kapabilitet med hög kvalitet och spårbarhet. Kompetensen och den nya utrustningen bidrar till att göra anläggningen ännu mer konkurrenskraftig, säger Carl Lidén, Managing Director Inission Syd.

Den nya utrustningen är installerad och driftsatt under Mars.

 

För mer information:
Carl Lidén, Managing Director Inission Syd AB
carl.liden@inission.com
0709-75 74 25

Om Inission
Inission är en totalleverantör av skräddarsydda tillverkningstjänster och produkter inom avancerad industriell elektronik och mekanik. Våra tjänster täcker hela produktens livscykel, från utveckling och design till industrialisering, volymproduktion och eftermarknadstjänster. Inission har verksamheter i Sverige, Norge, Finland, Estland, Italien, USA och Tunisien. Inission har en stark värdedriven företagskultur av entreprenörskap och passion vilket 2023 har resulterat i en omsättning på cirka 2,2 miljarder kronor med i snitt 1 070 anställda. Inission är noterat på Nasdaq First North Growth Market med Nordic Certified Adviser AB som certifierad rådgivare. Inissions erbjudande är uppdelat i två affärsområden; Kontraktstillverkning av elektroniska och mekaniska produkter under varumärket Inission och Kraftelektronik och system under varumärket Enedo. Rapporter arkiveras på www.inission.com/investor-relations.

Inission AB, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad
Org.nr. 556747–1890

Informationen lämnades för offentliggörande den 15 april 2024 kl. 08:50 CET.