Inission Västerås AB byter namn till Inission Innovate AB 8/06/23
Den 7 juni bytte Inission Västerås AB bolagsnamn till Inission Innovate AB. Detta för att förtydliga erbjudandet inom elektronikutveckling till marknaden. Sedan januari 2023 fi... Läs mer »
Inission-logo
Handeln med Enedo-aktien avslutas 30/05/23
Som ett led av förvärvet och avnoteringen av dotterbolaget Enedo har handeln med Enedo-aktien avslutats på Helsingforsbörsen tisdagen 30 maj 2023. Inlösenförfarandet fortsät... Läs mer »
Inission-logo
Inbjudan till extra bolagsstämma i Inission AB (publ) måndag 26 juni 2023 29/05/23
Inission AB (publ), 556747–1890, kallar till extra bolagsstämma måndag den 26 juni 2023 klockan 14.00 i Inissions lokaler, Lantvärnsgatan 4, Karlstad. Närvaroregistreringen v... Läs mer »
Inission Borås AB fusioneras med Inission Syd AB 8/05/23
Den 23 mars 2023 bytte bolaget Inission Malmö AB namn till Inission Syd AB. Nu fusioneras Inission Syd AB med Inission Borås AB och tar namnet Inission Syd AB. Fusionen och namnb... Läs mer »
Kommuniké från årsstämman den 4 maj 2023 4/05/23
Inissions styrelse för tiden fram till nästa årsstämma. Fr. v. Hans Linnarsson, Mia Bökmark, Olle Hulteberg, Margareta Alestig och Henrik Molenius. Inission AB (publ) höll... Läs mer »
Inission-logo
Inission AB delårsrapport 1 januari – 31 mars 2023 4/05/23
Inission AB (publ) har släppt sin delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2023. Rapporten i sin helhet: Inission delårsrapport januari-mars 2023.pdf Q1 (1 januari -... Läs mer »
Inission-logo
Inission AB (publ) utser ABG Sundal Collier till likviditetsgarant 27/04/23
Inission AB (publ) (”Inission” eller "Bolaget") har utsett ABG Sundal Collier ("ABGSC") till likviditetsgarant för Bolagets aktier noterade på Nasdaq First North Growth Marke... Läs mer »
Inission-logo
Mikael Flodell lämnar rollen som CFO för Inission AB 14/04/23
Inissions ledning och Mikael Flodell har gemensamt kommit överens om att Mikael ska lämna rollen som CFO för Inission AB, en roll som han förtjänstfullt innehaft sedan januari... Läs mer »
Inission-logo
Kallelse till Årsstämma i Inission AB (publ) den 4 maj 2023 5/04/23
Inission AB (publ), 556747-1890, kallar till årsstämma, torsdag den 4 maj 2023 klockan 17:00 på Värmlands Museum, Sandgrundsudden, Karlstad. Närvaroregistreringen vid årsstä... Läs mer »
Inission AB (publ) årsredovisning för 2022 5/04/23
Inission AB (publ) har släppt sin årsredovisning för 2022. I årsredovisningen ingår även revisionsberättelsen. Årsredovisningen som pdf finns att hämta via: Inission å... Läs mer »