Preliminära resultatet av det obligatoriska offentliga budpliktserbjudandet för alla aktier emitterade av Enedo Plc 30/09/22
Får inte publiceras eller distribueras, helt eller delvis, direkt eller indirekt, i eller in i Australien, Kina, Hongkong, Japan, New Zeeland, Singapore, Sydafrika eller USA, elle... Läs mer »
Idag öppnar Inission AB sitt offentliga budpliktserbjudande för alla aktier i Enedo Plc 8/09/22
Får inte publiceras eller distribueras, helt eller delvis, direkt eller indirekt, i eller in i USA, Kanada, Japan, Australien, Sydafrika eller Hongkong, eller i någon annan juris... Läs mer »
Inission AB delårsrapport 1 april – 30 juni 2022 19/08/22
Inission AB (publ) har släppt sin kvartalsrapport för perioden 1 april – 30 juni 2022. Rapporten i sin helhet: Inission AB Q2 2022.pdf Q2 (1 april - 30 juni 2022) i samman... Läs mer »
Inission AB publicerar obligatoriskt offentligt erbjudande för alla aktier i Enedo Plc 1/08/22
Får inte publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i Australien, Kanada, Kina, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller i USA eller i någon annan juri... Läs mer »
Inission AB:s ägande i Enedo Plc har ökat till 80.43 procent 1/07/22
Får inte publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i Australien, Kanada, Kina, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller i USA eller i någon annan juri... Läs mer »
Kommuniké från årsstämman den 5 maj 2022 6/05/22
Inissions styrelse för tiden fram till nästa årsstämma. Fr. v. Olle Hulteberg, Margareta Alestig, Hans Linnarsson, Mia Bökmark, Fredrik Berghel och Karin Skoglund. Inission... Läs mer »
Inission AB delårsrapport 1 januari – 31 mars 2022 5/05/22
Inission AB (publ) har släppt sin kvartalsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2022. Rapporten i sin helhet: Inission Q1 2022.pdf Q1 (1 januari - 31 mars 2022): · Nett... Läs mer »
Kallelse till Årsstämma i Inission AB (publ) den 5 maj 2022 6/04/22
Inission AB (publ), 556747-1890, kallar till årsstämma, torsdag den 5 maj 2022 klockan 17.00 på Värmlands Museum, Sandgrundsudden, Karlstad. Närvaroregistreringen vid årsstä... Läs mer »
Inission AB (publ) årsredovisning för 2021 6/04/22
Inission AB (publ) har släppt sin årsredovisning för 2021. I årsredovisningen ingår även revisionsberättelsen. Årsredovisningen i sin helhet: Inission Årsredovisning för... Läs mer »
Inission AB Bokslutskommuniké för 2021 24/02/22
Inission AB (publ) släppte idag den 24 februari sin Bokslutskommuniké för 2021. Rapporten i sin helhet: Inission AB Bokslutskommunike 2021.pdf Q4 (1 oktober - 31 december 202... Läs mer »