Olle Hulteberg och Fredrik Berghel har via bolag sålt 40 000 A-aktier och 80 000 B-aktier till ett pris av 163 kr per aktie till Lars Wingefors via bolag, motsvarande 10% av kapitalet och 16% av rösterna.

Olle Hulteberg och Fredrik Berghel välkomnar Lars Wingefors som via bolag nu beslutat sig för att investera i Inission.
– Vi ser Lars investering som en bekräftelse på att vi gör saker rätt. Inission befinner sig i en tillväxtfas och att vi nu får tillgång till kompetensen hos en stark entreprenör är självklart bra”, säger Olle Hulteberg och Fredrik Berghel, huvudägare i Inission.

Försäljningarna har skett pro-rata enligt huvudägarnas ägande.
Transaktionen genomfördes utanför marknaden efter stängning den 4:e december 2015.

För mer information kontakta:
Fredrik Berghel, VD, Inission
073-202 22 10
fredrik.berghel@inission.com

Om Inission
Inission är en totalleverantör för skräddarsydda tillverknings- och logistiktjänster inom avancerad industrielektronik. Koncernen består av moderbolaget Inission AB samt de helägda dotterbolagen Inssion TRIAB AB i Stockholm, Inission Göteborg AB, Inission Munkfors AB, Inission Pajala AB, Inission Montronic AB i Sösdala samt det estniska bolaget Inission Tallinn OÜ. Inission omsätter ca 300 MSEK, har ca 190 anställda och är noterat på Nasdaq First North.