Börje Nilsson, VD och Lennart Melin, Teknik & Marknadschef på Inissions fabrik i Borås.

Den 14 juni 2016 förvärvade Inission Onrox Group. I Onrox Group ingick en fabrik i Malmö, en fabrik i Borås samt ett säljbolag i Köpenhamn. I samband med förvärvet meddelade fabriken i Borås att behovet av en ny ytmonteringslina var stort. Inission har därför valt att investera i en helt ny generation av maskiner från Siemens. Den nya ytmonteringslinan anländer till fabriken i Borås vecka 29 och ska vara klar att användas någon gång i slutet av sommaren.

– Det här är en viktig investering och det känns spännande att Inission satsar på vår fabrik. Med den nya ytmonteringslinan får vi en kapacitetsökning på minst 40% som gör det lättare att hantera korta ledtider. Det innebär också större flexibilitet och i slutändan kunder som känner sig tryggare med oss som leverantörer, säger Börje Nilsson, VD på Inissions fabrik i Borås.

Nya stororder har satt press på produktionen och sedan en månad tillbaka har Boråsfabriken gått över till treskift.

– Vi är väldigt tacksamma för denna investering. Volymerna ökar och produkterna blir allt mer komplexa.  Den nya linan innehåller den senaste teknologin och det behövs för att kunna möta kundernas framtida behov, avslutar Lennart Melin, Teknik & Marknadschef på Inissions fabrik i Borås.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Olle Hulteberg, Managing director, Inission
olle.hulteberg@inission.com
mobil +46 707 20 24 44

Börje Nilsson, VD, Inissions fabrik i Borås
borje.nilsson@onrox.se
mobil +46 708 33 42 60

Läs om förvärvet av Onrox Group här.

Om Inission
Inission är en totalleverantör för skräddarsydda tillverknings- och logistiktjänster inom avancerad industrielektronik. Koncernen består av moderbolaget Inission AB samt de helägda dotterbolagen Inssion TRIAB AB och Inission Skeab AB i Stockholm, Inission Göteborg AB, Inission Munkfors AB, Inission Pajala AB, Inission Montronic AB i Sösdala samt det estniska bolaget Inission Tallinn OÜ. I juni 2016 förvärvades Onrox Group som består av Onrox Malmö och Onrox Borås samt det danska säljbolaget Onrox ApS. Inission omsätter ca 610 MSEK, har ca 340 anställda och är noterat på Nasdaq First North.