Inission_Q3 2016_delårsrapport.pdf

Tredje  kvartalet (1 juli – 30 september 2016) i sammandrag

•    Nettoomsättningen uppgick till 178 MSEK (64)
•    Rörelseresultatet uppgick till 8,3 (3,5)
•    Resultat efter finansiella poster 8,0 (3,5)
•    Soliditet 27% (49%)
•    Vinst per aktie efter skatt 5,95 (2,33)

Nio månader (1 januari – 30 september 2016) i sammandrag

•    Nettoomsättningen uppgick till 350 MSEK (204)
•    Rörelseresultatet uppgick till 21,9 (15,0)
•    Resultat efter finansiella poster 21,5 (14,8)
•    Soliditet 27% (49%)
•    Vinst per aktie efter skatt 14,90 (9,80)

För mer information kontakta
Fredrik Berghel, Koncernchef
+46 732 02 22 10
fredrik.berghel@inission.com

Denna information är sådan information som Inission AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2016 kl. 08:30 CET.

Om Inission
Inission är en totalleverantör för skräddarsydda tillverknings- och logistiktjänster inom avancerad industrielektronik. Koncernen består av moderbolaget Inission AB samt de helägda dotterbolagen Inssion TRIAB AB och Inission Skeab AB i Stockholm, Inission Göteborg AB, Inission Munkfors AB, Inission Pajala AB, Inission Malmö AB, Inission Montronic AB i Sösdala, Onrox Borås AB, det estniska bolaget Inission Tallinn OÜ och säljbolaget Inission København ApS. Inission omsätter ca 610 MSEK, har ca 340 anställda och är noterat på Nasdaq First North med Avanza Bank AB som Certified Advisor.