Styrelsen har efter samråd med huvudägarna i Inission beslutat att gå ut med följande kompletterande information inför den extra bolagsstämma i Inission AB den 15 december 2016.

Huvudägarna motsvarande 83,3% av aktierna och 93,3% av rösterna meddelar att dom ställer sig positiva till förslaget att dela ut hela Inission AB’s innehav av Incap Oyj aktier till aktieägarna i Inission AB.

Inission hade den 30 september 1.689.876 aktier i Incap Oyj. Incap Oyj är ett publikt bolag noterat på Nasdaq Helsinki Small Cap. Aktien uppvisar bra omsättning (likviditet) och kursen var per 6 december 2016 5,32 EUR. Med en SEK/EUR växelkurs på 9,80 innebär det att Inission AB’s innehav motsvarar ett marknadsvärdet på ca 88 MSEK. Att dela ut aktierna motsvarar således en utdelning på ca 73 kr per Inission aktie. Det är styrelsen och huvudägarnas uppfattning om att detta marknadsvärde inte avspeglas i Inissions AB’s marknadsvärde varför ett beslut att dela ut aktierna till aktieägarna bättre skulle synliggöra detta mervärde.

Efter mandat från stämman kommer Styrelsen att fatta beslut om vilket datum som ska vara avstämningsdag. Detta kommer att publiceras på Inissions hemsida som ett pressmeddelande 16 december 2016.

Aktieägarna får utdelning i form av Incap aktier. En (1) aktie i Inission berättigar till 1,4082 aktie i Incap. Fraktioner av aktier kommer säljas courtagefritt via Mangolds omsorg. Direktregistrerade aktieägare kommer även erbjudas att sälja sina aktier via Mangold om leveransalternativ för Incaps aktie saknas.

Läs kallelsen till den extra bolagsstämman 15 december 2016 här.

För mer information kontakta:

Fredrik Berghel
CEO
fredrik.berghel@inission.com
+46 732 02 22 10

Denna information är sådan information som Inission AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 december 2016 kl. 08:30 CET.


Om Inission AB

Inission är en totalleverantör för skräddarsydda tillverknings- och logistiktjänster inom avancerad industrielektronik. Koncernen består av moderbolaget Inission AB samt de helägda dotterbolagen Inssion TRIAB AB och Inission Skeab AB i Stockholm, Inission Göteborg AB, Inission Borås AB, Inission Munkfors AB, Inission Pajala AB, Inission Malmö AB, Inission Montronic AB i Sösdala, det estniska bolaget Inission Tallinn OÜ och säljbolaget Inission København ApS. Inission AB omsätter ca 610 MSEK, har ca 340 anställda och är noterat på Nasdaq First North med Avanza som certified advisor.
www.inission.com