Inission AB_Delårsrapport_Q2_2017.pdf

Andra kvartalet (1 april – 30 juni 2017) i sammandrag
•    Nettoomsättningen uppgick till 178 MSEK (103)
•    Rörelseresultatet uppgick till 5,5 MSEK (8,7)
•    Resultat efter finansiella poster 4,6 MSEK (8,7)
•    Soliditet 18% (28%)
•    Vinst per aktie efter skatt 0,84 kr (1,42)*

Första halvåret (1 januari – 30 juni 2017) i sammandrag
•    Nettoomsättningen uppgick till 365 MSEK (172)
•    Rörelseresultatet uppgick till 14,3 MSEK (13,6)
•    Resultat efter finansiella poster 12,3 MSEK (13,5)
•    Soliditet 18% (28%)
•    Vinst per aktie efter skatt 2,12 kr (2,24)*

* Aktiesplit under 2017. Antalet aktier 2016 omräknat för jämförelse.

För mer information kontakta
Fredrik Berghel, Koncernchef
+46 732 02 22 10
fredrik.berghel@inission.com

Denna information är sådan information som Inission AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2017 kl. 08:30 CET.

Om Inission AB
Inission är en totalleverantör för skräddarsydda tillverknings- och logistiktjänster inom avancerad industrielektronik. Koncernen består av moderbolaget Inission AB samt de helägda dotterbolagen Inission Stockholm AB, Inission Borås AB, Inission Munkfors AB, Inission Pajala AB, Inission Malmö AB, det estniska bolaget Inission Tallinn OÜ och säljbolaget Inission København ApS. Inission AB har ca 340 anställda och är noterat på Nasdaq First North med Avanza som certified advisor.
Bolagets rapporter arkiveras under www.inission.com/investor-relations

Inission AB: org.nr 556747-1890
Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad