Delårsrapporten i sin helhet: Inission AB delårsrapport Q2 2018.pdf

Andra kvartalet 2018 i sammandrag:

· Nettoomsättningen uppgick till 176 MSEK (178)
· Rörelseresultatet uppgick till 10,1 MSEK (5,5)
· Resultat efter finansiella poster 9,5 MSEK (4,6)
· Soliditet 28% (18)
· Vinst per aktie efter skatt 1,62 kr (0,84)

Första halvåret 2018 i sammandrag:

· Nettoomsättningen uppgick till 347 MSEK (365)
· Rörelseresultatet uppgick till 18,5 MSEK (14,3)
· Resultat efter finansiella poster 16,9 MSEK (12,3)
· Soliditet 28% (18)
· Vinst per aktie efter skatt 2,82 kr (2,12)

För mer information kontakta:
Björn Lifvergren, verkställande direktör Inission AB
+46 703 22 63 23
bjorn.lifvergren@inission.com

Denna information är sådan information som Inission AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2018 kl. 08:00 CET.

Om Inission
Inission är en totalleverantör av skräddarsydda tillverknings- och logistiktjänster inom avancerad industrielektronik. Koncernen består av moderbolaget Inission AB samt de helägda dotterbolagen Inission Stockholm AB, Inission Borås AB, Inission Munkfors AB, Inission Pajala AB, Inission Malmö AB, det estniska bolaget Inission Tallinn OÜ och det danska säljbolaget Inission København ApS. Inission AB har 336 anställda och är noterat på Nasdaq First North med Stockholm Certified Advisers AB som certified advisor. Bolagets rapporter arkiveras under:
www.inission.com/investor-relations

Inission AB: org.nr 556747-1890
Lantvärnsgatan 4,
652 21 Karlstad
www.inission.com