I samband med förvärvet av Speed Production AB meddelade Inission att omgående starta en förstudie för en eventuell samlokalisering. Nu är förstudien avslutad med resultat som visar klara fördelar med att samlokalisera Speed Production huvudsakligen med Inission Borås och till en mindre del även Inission Tallinn. Samlokaliseringen leder bl. a. till bättre kostnadseffektivitet och högre resursutnyttjande och förstärker vår förmåga för fortsatt expansion. Berörda kunder kommer att involveras i processen och vår tro och förhoppning är att de upplever flytten som positiv då de får tillgång till Inissiongruppens resurser och skalfördelar.

Inission har beslutat att genomföra samlokaliseringen med start under november. Projektet väntas vara avslutat under första kvartalet 2019.

Läs mer om förvärvet av Speed Production AB

För mer information kontakta:
Björn Lifvergren, verkställande direktör Inission AB
+46 703 22 63 23
bjorn.lifvergren@inission.com

Om Inission
Inission är en totalleverantör av skräddarsydda tillverknings- och logistiktjänster inom avancerad industrielektronik. Koncernen består av moderbolaget Inission AB samt de helägda dotterbolagen Inission Stockholm AB, Inission Borås AB, Speed Production AB, Inission Munkfors AB, Inission Pajala AB, Inission Malmö AB, det estniska bolaget Inission Tallinn OÜ och det danska säljbolaget Inission København ApS. Inission AB har 339 anställda och är noterat på Nasdaq First North med Stockholm Certified Advisers AB som certified advisor. Bolagets rapporter arkiveras under www.inission.com/investor-relations.

Inission AB: Org.no 556747-1890
Lantvärnsgatan 4
652 21 Karlstad