Fr. v. Thomas Åström, Susanne Markovska och Björn Lifvergren

Som vi tidigare berättat har Inission startat Inission Academy – en långsiktig satsning med syftet att stärka kompetensutvecklingen inom företaget. På sikt kommer detta att inkludera kompetensutveckling inom ett flertal olika områden, med både intern och extern utbildning. Först ut är Inissions ledarskapsprogram som är framtaget tillsammans med Inissions nyblivna samarbetspartner inom ledarskapsutveckling, Mgruppen. Vi har träffat några av de som är involverade i arbetet med Inission Academy.

Thomas Åström – Chief Lean Officer Inission och projektledare för att etablera Inission Academy.
Björn Lifvergren – VD, Inission
Susanne Markovska – Programansvarig, Mgruppen. Ansvarar för kvalitet, utveckling, produktion och leverans av utbildningsprogram. Specialkompetens inom det personliga ledarskapet. Har tidigare jobbat inom industrin i många år.

Vad är Inission Academy för dig?
Thomas: Det är ett sätt för oss att samla kompetensutvecklingen under ett tak. Vi har satsat på utbildningar förut men det har varit spretigt och olika från gång till gång. Nu etablerar vi en struktur för att satsa långsiktigt och systematiskt. Som första kompetensområde satsar vi på ledarskapet. Därefter kommer vi lägga till utbildningar inom t.ex.projektledning och affärsmannaskap, inköp, produktion, ekonomi och marknad.

Varför satsar Inission på Inission Academy just nu?
Björn: Inission växer fort och för att kunna vara med och leda utvecklingen i branschen framåt måste vi ta till vara på våra medarbetares engagemang och kompetens. Det är så vi blir den bästa totalleverantören. Inission Academy blir vår struktur och utbildningsplattform där vi säkerställer att vi har rätt kompetens för kommande utmaningar. Nu börjar vi med utbildningar riktat till våra ledare, med ett innehåll som stämmer överens med Inissions värderingar. På sikt är ambitionen att det ska bli andra paket av utbildningar också.

Susanne, vad tycker du om Inissions satsning på ledarskap inom ramen för Inission Academy?
Susanne: Det här är något av ett drömuppdrag. Redan under upphandlingsprocessen kändes det rätt. Inission har lagt mycket tid på att analysera behoven, tänkt på rätt saker och detaljerat redovisat vad Inission vill ha hjälp med. Jag upplever det som att Inission är långsiktiga i sin tanke och beredda att satsa på alla medarbetare, det är då man kan göra skillnad på riktigt. Det är också ett roligt skede att komma in i, Inission är offensiva och i en kraftfull utvecklingsfas.

Hur har ni anpassat och förberett ledarskapsprogrammet för att passa Inissions behov?
Thomas: Planeringen började för ca ett år sedan.Vi startade med en analys av de olika utmaningar Inission står inför de kommande åren. Inission har en offensiv förändringsagenda och för att klara av det behöver vi kontinuerligt utveckla och engagera samtliga våra medarbetare i detta. Därför faller det sig naturligt att som första steg vidareutveckla ledarskapet som möjliggör för våra medarbetare att i sin tur fullt ut ta tillvara på sin potential. Vi har tillsammans med Susanne och Mgruppen skräddarsytt innehållet i programmet för att möta just detta.

Susanne: Vi har haft ett antal möten och diskuterat flera olika idéer ur olika perspektiv. Sedan har vi undersökt behoven och pusslat ihop och designat utbildningsprogrammen utifrån de utmaningar du ställs inför som ledare i olika roller. Beroende på vilken roll du har som ledare, t.ex. om du är högst ansvarig, mellanchef eller teamledare; finns det både gemensamma utmaningar men också olika förutsättningar. Därför har vi anpassat programmet i tre olika varianter beroende på vilken roll deltagaren har.

Inissions ledning och fabrikschefer på plats i Karlstad för att genomföra ledarskapsprogrammet.

I vilken fas befinner sig Inission Academy i just nu?
Thomas: Just nu befinner vi oss i genomförandefasen och har inlett ledarskapsprogrammet. Under våren har Inissions ledning gemensamt genomfört programmet tillsammans med våra bolagschefer. Det har handlat om det personliga ledarskapet, d.v.s. hur vi som ledare kan agera och kommuniceraför att skapa engagerade medarbetare i fungerande team. Under hösten och vintern fortsätter programmet med övriga ledare. Parallellt med detta kommer vi påbörja planeringen för övriga kompetenshöjande insatser.

Susanne: Vid första utbildningstillfället fokuserade vi på hur man leder sig själv. Det handlar om självkännedom och kommunikation. Vid vår andra träff handlade det om hur man leder andra. Nu vid den tredje träffen fokuserade vi på hur man leder verksamheten.

Björn: Upplägget bygger på aktivt lärande, d.v.s. teori har varvats med övningar och återkoppling till egna erfarenheter. Sedan diskuterar vi resultaten och repeterar. Efteråt får vi modeller och verktyg att använda oss av. Till exempel, hur bör feedback ges? Hur skapar vi engagemang? Hur får jag mina medarbetare att hitta egna lösningar?

Thomas: Träningen börjar i själva verket innan varje utbildningstillfälle och fortsätter även efteråt med egen träning i vardagen. Inför utbildningarna får deltagarna rannsaka sig själva och reflektera över sitt eget ledarskap. Efter utbildningarna får deltagarna uppgifter att göra, för att träna i vardagen på det de lärt sig.

Hur ser upplägget ut framöver?
Susanne: I augusti har vi programstart med mellancheferna. De har precis som ledningen tre utbildningstillfällen med ca 6 veckors mellanrum. Efter mellancheferna är det projekt- och teamledarnas tur. När sedan samtliga ledare genomgått programmet kommer vi följa upp utvecklingen med uppföljningsdagar, där chefer och ledare på varje bolag träffas för att reflektera kring den utveckling som varit men också att ta sats för fortsatt utveckling.

Vad är målet med Inission Academy?
Björn: I slutändan vill jag att det ska bidra till att Inission når ännu bättre resultat och att vi blir den bästa totalleverantören, både för kunden och kundens kund. Sedan hoppas jag att Inission blir ett ännu häftigare företag att jobba för.

Thomas: Att vi skapar en kultur där vi tar hand om vår kompetens. Då stimuleras våra medarbetare till att lära sig nya saker och man trivs bättre på jobbet. I slutändan bidrar det till Inissions fortsatta lönsamhet och tillväxt samtidigt som Inission blir ett attraktivare företag att jobba åt.

Susanne: Jag är övertygad om att det kommer bidra till ett bättre resultat för Inission. Förbättras kommunikationen finns en enorm potential att skapa motivation, engagemang och ansvarstagande.

Innan vi avrundar, har ni några avlsutande ord?
Susanne: Det är så inspirerande att se det engagemang som alla hittills visat. Då är man beredd att leva som man lär. Och kom ihåg, tillit och öppenhet är fundamentalt viktigt i välfungerande organisationer.

Björn: Att vi tagit det här steget är en viktig milstolpe i Inissions historia. Kompetens är en stor del i ett företags utveckling. Nu har vi avslutat några intensiva kursdagar men jag ser ser redan fram emot nästa tillfälle vi ses.

Thomas: Det här är inledningen på en långsiktigt kompetensutvecklingsarbete och något jag hoppas kan blir ett långsiktigt samarbete med Mgruppen inom ledarskapsutvecklingen. Nu fortsätter arbetet med att paketera nya utbildningar så att alla våra medarbetare får chansen att utvecklas.

För mer information kontakta:
Thomas Åström, Chief Lean Officier Inission
thomas.astrom@inission.com
mobil +46 707 98 99 90

Björn Lifvergren, VD Inission
bjorn.lifvergren@inission.com
mobil +46 703 22 63 23

Susanne Markovska,Programansvarig Mgruppen
susanne.markovska@mgruppen.se
mobil +46 727334104

Om Inission
Inission är en lönsam totalleverantör som erbjuder krävande industrikunder i Norden tillverknings- och logistiktjänster för kompletta elektroniska produkter. Vi tar gärna ansvar för utveckling och produktförvaltning under hela produktens livscykel. Genom att hjälpa våra kunder att tidigt designa produkterna på ett smart sätt och krydda produktionen med hög flexibilitet, kundanpassning och korta ledtider blir vårt erbjudande mycket konkurrenskraftigt. Inission har produktionsenheter i Stockholm, Borås, Munkfors, Malmö, Trondheim och Tallinn. Inission äger också ett säljbolag i Köpenhamn. Inission är noterade på Nasdaq First North med Stockholm Certified Advisers AB (info@certifiedadviser.se, +46 707 94 90 73) som certified advisor. Bolagets rapporter arkiveras under: www.inission.com/investor-relations

Inission AB: org.nr 556747-1890
Lantvärnsgatan 4,652 21 Karlstad
www.inission.com