På årsstämman den 6 maj 2021 valdes Margareta Alestig in som ny styrelseledamot i Inission. Nu berättar hon om sina tidigare erfarenheter, varför hon valde att tacka ja och vad rollen som styrelseledamot innebär.

 

Margareta växte upp i Örebro med sina tre syskon, en pappa som var ekonom och en mamma som var socionom.

– Mina föräldrars karriärval präglade mig. Jag utbildade mig till ekonom men har alltid haft HR-inriktade värderingar. Alla människor är lika betydelsefulla i en organisation och de ska bemötas med respekt. Det tycker jag är en förutsättning för att ett företag ska bli framgångsrikt.

Efter universitetsstudierna flyttade Margareta till Stockholm där jobben fanns. Redan efter två år i en finanskoncern fick hon vara med om det hon beskriver som bland det roligaste hon gjort i sitt liv.

– Jag fick vara med om att starta en helt ny bank från grunden, Sveabanken. Det var den första bank som startat i Sverige på 55 år och jag fick ett stort ansvar trots att jag bara var 25 år. Det var krävande, men utvecklande och jag var med från början till slut. 1990 kom bankkrisen. Då såldes banken till Sparbanken.

Tack vare sin bakgrund som ekonom har Margareta haft möjligheten att byta bransch ett antal gånger. Efter en tid i den glassiga finansvärlden följde några år som CFO i ett internationellt tekniskt konsultföretag.

– Jag ville lära mig nya saker samtidigt som jag ville bidra med mina tidigare erfarenheter. Det är min karriärs röda tråd och därigenom har jag fått chansen att arbeta med många olika kulturer och i olika branscher.

Margareta har suttit i ledningen och styrelsen för ett antal bolag i olika branscher, allt ifrån bank- och finans, life science, logistik, shipping, IT till investeringsverksamhet. Att sitta i en styrelse är för Margareta den bästa kompetensutvecklingen samt väldigt roligt och utmanande, därför har hon bestämt sig för att helt fokusera på styrelseuppdrag mm framöver.

Vad fick dig att börja jobba med styrelseuppdrag?
– Jag är affärs- och målinriktad som person och vill påverka, driva, leda och utveckla. Man tar med sig erfarenheter och kan sedan utnyttja dem.

För Margareta är det viktigt att en styrelseledamot ska vara engagerad, påläst och genuint intresserad av det bolag som företräds. Man ska också bidra till ett klimat där mycket diskussioner uppmuntras.

– Det känns bra med Inission. Mina kollegor bidrar med allt det jag eftersträvar – spännande diskussioner och en stark vilja att expandera och utveckla verksamheten.

Vad är dina bästa egenskaper du tar med dig till jobbet som styrelseledamot?
– Utöver min drivkraft och engagemang är jag analytisk. Jag tilltalas av att utgå ifrån siffror och fakta för att sedan jobba framåt. Jag har en strategisk syn, är proaktiv och framåtriktad. De senaste åtta åren har jag arbetat mycket med hållbarhet och integrering av det i affären. Hållbarhetsrisker innebär i längden också finansiella risker, men det är viktigt att poängtera att hållbarhet också kan ge nya affärsmöjligheter. Där har jag säkert kunskap att dela med mig av till Inission.

Vad är enligt dig en styrelses uppgift i ett bolag?
– En styrelse har ett övergripande ansvar inför ägarna, organisationen och förvaltningen av bolaget. Vi skapar och beslutar strategier för att utveckla bolaget så att aktieägarna får en bra avkastning. En annan viktig uppgift är att tillsätta den verkställande direktören som har till uppgift att leda företaget på ett bra sätt.

Bland det viktigaste Margareta har lärt sig som styrelseledamot är att rollen ska tas på stort allvar. Enligt henne ger en väl fungerande styrelse svallvågor ner i organisationen. Styrelsen bör dessutom synas i verksamheten och inte sitta undangömd i en möteslokal långt ifrån verkligheten.

– Vi ska vara öppna och tillgängliga. Där har Inission lyckats. I pandemins fotspår har fysiska möten ställts in, men vanligtvis hålls möten på Inissions fabriker. Då adderas ytterligare känslor för bolaget och människorna som driver det framåt.

Hur ser en väl sammansatt styrelse ut enligt dig?
– Jag vill ha en bra ordförande. En som kan styra möten, hålla tidplanen och säkerställa att varje ledamot får framföra sin åsikt. Det är också viktigt med mångfald och olika kompetenser. Det skapar olika synsätt, infallsvinklar och diskussioner. Bra och livliga diskussioner inom styrelsen, men enad front utåt. Mina tankar om hur en väl sammansatt styrelse ska fungera stämmer väl överens med Inissions styrelse.

Vad var avgörande när du bestämde dig för att ta dig an uppdraget som styrelseledamot i Inission?
– Efter mitt första möte med Olle och Fredrik (Inissions huvudägare) fick jag direkt en bra känsla. De är otroligt drivande. Inission är ett spännande och intressant bolag med idéer och viljan att utvecklas. Jag fick även känslan av att jag med mina erfarenheter hade möjligheten att bidra. Jag pratade även med en annan ledamot i styrelsen innan jag tog beslutet.

Olle Hulteberg är marknadschef och en av Inissions två huvudägare. Han kommenterar valet av Margareta så här:
– Som huvudägare och valberedning är det viktigt att få bästa möjliga sammansättningen i styrelsen. Det finns flera avgörande faktorer men kompetens och erfarenhet är bland det viktigaste. Vi genomförde en strukturerad process med kravspecifikationer, scanning, utsållning och kvalificering. Med sin imponerande bakgrund fann vi Margareta bäst lämpad för uppdraget. Vi är så glada över att hon tackade ja.

Att Margareta kan dela ett företags värderingar är också av stor vikt när hon väljer uppdrag.

– Värderingarna speglar organisationen och jag upplever det som att det finns starka värderingar inom Inission. Man bryr sig om och respekterar sina medarbetare, men man ställer samtidigt stora krav.

Hur ser du på Inissions framtidspotential?
– Jag hade inte gått in som styrelseledamot om det inte funnits framtidspotential. Det finns en strategi och ambition för en ökad tillväxt på ett balanserat sätt. Jag tror att det blir en jättespännande resa med framgångar, men också utmaningar. Jag försöker alltid vara beredd för att kunna hantera olika typer av situationer på ett ansvarsfullt sätt.

Inissions styrelse består av ledamöterna Margareta Alestig, Karin Skoglund, Hans Linnarson, Olle Hulteberg och Mattias Hultheimer. Ordförande är Fredrik Berghel.

Om Inission
Inission är en lönsam totalleverantör som erbjuder krävande industrikunder i Norden kompletta elektroniska och mekaniska produkter av högsta kvalité. Våra tjänster täcker in hela produktlivscykeln, från utveckling och konstruktion till industrialisering, volymproduktion och eftermarknad. Genom att kombinera detta med logistiktjänster och en produktion baserad på hög flexibilitet, kundanpassning och korta ledtider blir vårt erbjudande mycket konkurrenskraftigt. Inission har produktionsenheter i Stockholm, Västerås, Borås, Munkfors, Malmö, Løkken Verk (Norge), Lohja (Finland), Lagedi och Tallinn (Estland). Inission är noterade på Nasdaq First North Growth Market.