Inission har fått en ny LEAN-ansvarig. Han heter Stefan Larsson och kommer senast från rollen som kvalitetsansvarig på affärsenheten ground combat inom SAAB Dynamics. Med förbättringsarbete som fokus hoppas han kunna ta tillvara på det stora engagemanget inom Inission och driva utvecklingen framåt.

 

Stefan Larsson kommer ursprungligen från Bollnäs men bor numera på Hammarö, söder om Karlstad. Han är i grunden utbildad mekanikkonstruktör från högskolan i Gävle men det är en roll han egentligen aldrig har axlat.

– Under examensarbetet kom jag i kontakt med ett elektronikföretag och efter examen anställdes jag som montör på samma företag. Kort efteråt fick jag uppdraget att ansvara för RoHS-konverteringen, ett EU-direktiv som begränsar användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter.

Stefan började alltmer gravitera mot förbättringsarbete. Han hade läst böcker och kurser i ämnet på egen hand långt innan han hade hört talas om LEAN, som alltså är en verksamhetsstrategi med syftet att maximera kundnyttan genom att fokusera på värdeflödet av aktiviteter och samtidigt minimera slöseri av resurser genom olika typer av effektiviseringar.

– Jag är motorintresserad och läste en hel del om Honda och deras sätt att effektivisera produktionen. Det var så jag kom i kontakt med 6 Sigma. Ideologin med Hondas 6 Sigma var att skapa extremt stabila processer, vilket prioriterades först, sedan kom flödet. I LEAN prioriteras värdeflödet först, sedan hanteras slöserier och processvariationer utifrån flödets prestanda.

I samband med RoHS-konverteringen började företaget som Stefan jobbade på att satsa på LEAN.

– Vänta nu, det här kan jag redan, var mina första tankar när den nya produktionsledningen började. Ledningen lade märke till mitt intresse och engagemang och utsåg mig senare till LEAN manager.

2008 startade Stefan ett konsultbolag för att kunna hjälpa fler företag med produktion enligt LEAN och 2009 flyttade han ner till Hammarö.

– Efter några lärorika år tog jag återigen en anställning, denna gång som LEAN koordinator på Bharat Forge i Karlskoga. Därefter har jag bl. a. varit ansvarig för planering och arbetat med produktionsutveckling på Valmet i Karlstad och jobbat som miljö- och kvalitetsansvarig på Wenmec i Kil.

Innan Stefan anslöt sig till Inission jobbade han som kvalitetsansvarig på affärsenheten ground combat inom SAAB Dynamics.

– jag jobbade mot ca 15 olika länder och var kvalitetsansvarig för bland annat Pansarskotten, vapen som idag diskuteras flitigt i media.

Varför fastnade du för Inission?
– Jag har varit intresserad av Inission sedan tidigare men det har inte passat. Jag kommer från elektronikbranschen och Inission är ett av få företag i regionen som satsar hårt på LEAN.

Vad är dina bästa egenskaper som du tar med dig till jobbet?
– Jag tror jag uppfattas som tålmodig, eftertänksam, analytisk och lätt att ha att göra med. Allt för att skapa en så positiv atmosfär som möjligt.

På Inission, vad är dina arbetsuppgifter?
– Jag ansvarar för Inspirit, Inissions egna LEAN-system. Inspirit är en kombination av våra värderingar, flöden och principer som vi kan använda för att anta branschens utmaningar och våra egna mål och visioner. Jag ska jobba för att implementera arbetssättet på alla Inissions fabriker men nu i upplärningsfasen jobbar jag 40% på Inission Munkfors.

Vad tycker du mest om med ditt jobb?
– Jag tycker om att skapa flöden, att leda genom andra och bygga upp ett gemensamt driv. För att åstadkomma förändring på riktigt krävs det nämligen att alla vill delta och utvecklas. LEAN är något som jag tror på, tillsammans skapar vi konkurrenskraftig svensk produktion.

Vad tycker du är viktigt för att en verksamhet ska fungera väl?
– Två saker, ledarskap och verksamhetsstyrning. Att ha mål och strategiska inriktningar är viktigt men det faller om vi inte kopplar ihop och visualiserar det med vad vi faktiskt åstadkommer.

Stort tack Stefan och lycka till!

 

För mer information kontakta:
Stefan Larsson, Head of Production Development
073 582 23 32
stefan.larsson@inission.com

Om Inission
Inission är en lönsam totalleverantör som erbjuder krävande industrikunder i Norden kompletta elektroniska och mekaniska produkter av högsta kvalité. Våra tjänster täcker in hela produktlivscykeln, från utveckling och konstruktion till industrialisering, volymproduktion och eftermarknad. Genom att kombinera detta med logistiktjänster och en produktion baserad på hög flexibilitet, kundanpassning och korta ledtider blir vårt erbjudande mycket konkurrenskraftigt. Inission har produktionsenheter i Stockholm, Västerås, Borås, Munkfors, Malmö, Løkken Verk (Norge), Lohja (Finland), Lagedi och Tallinn (Estland). Inission är noterade på Nasdaq First North Growth Market.