Inission AB (publ) har släppt sin årsredovisning för 2022. I årsredovisningen ingår även revisionsberättelsen.

Årsredovisningen som pdf finns att hämta via: Inission årsredovisning för 2022.pdf

Finansiell kalender:
• Kvartalsrapport Q1 – 4 maj 2023
• Årsstämma – 4 maj 2023
• Kvartalsrapport Q2 – 17 augusti 2023
• Kvartalsrapport Q3 – 9 november 2023

För mer information kontakta:
Fredrik Berghel, verkställande direktör Inission AB
fredrik.berghel@inission.com
+46 732 02 22 10

Om Inission
Inission är en totalleverantör av skräddarsydda tillverknings-tjänster och produkter inom avancerad industriell elektronik och mekanik. Våra tjänster täcker hela produktens livscykel, från utveckling och design till industrialisering, volymproduktion och eftermarknadstjänster. Inission har verksamheter i Sverige, Norge, Finland, Estland, Italien, USA och Tunisien.

Inission har en stark värdedriven företagskultur av entreprenörskap och passion vilket har resulterat i en sammanlagd omsättning på 1,9 miljarder kronor med i snitt 936 anställda under 2022. Inission är noterat på Nasdaq First North Growth Market med Nordic Certified Adviser AB som certifierad rådgivare.

Inissions erbjudande är uppdelat i två affärsområden; Kontraktstillverkning av elektroniska och mekaniska produkter under varumärket Inission och Kraftelektronik och system under varumärket Enedo. Rapporter arkiveras på www.inission.com/investor-relations.
Inission AB, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad. Org.nr. 556747-1890

Informationen lämnades för offentliggörande den 5 april 2023 kl. 08:00 CET.