Tack för att du ger oss återkoppling på utfört arbete. Genom att besvara frågorna nedanför hjälper du oss att bli bättre. Du väljer på en skala från 1-6, där 1 är lägsta betyg och 6 det högsta.

Kundnöjdhet Prototyper
Hur nöjd är du med levererad produktionskvalitet i detta prototypprojekt?
Hur nöjd är du med leveranstiden i förhållande till vad som utlovats i detta prototypprojekt?
Hur nöjd är du med Inission-Teamets samlade kompetens i detta prototypprojekt?
Samtycke
För mer information, se vår integritetspolicy.