Delårsrapporten i sin helhet:
Inission AB Delårsrapport Q1 2016

Första kvartalet i sammandrag:

– Nettoomsättningen uppgick till 69 MSEK (71 MSEK)
– Rörelseresultatet uppgick till 4,9 MSEK (5,5 MSEK)
– Resultat efter finansiella poster 4,9 MSEK (5,4 MSEK)
– Soliditet 48 % (43%)
– Vinst per aktie efter skatt 3,29 (3,05)


För mer information kontakta

Fredrik Berghel, Koncernchef
+46 732 02 22 10
fredrik.berghel@inission.com

Om Inission
Inission är en totalleverantör för skräddarsydda tillverknings- och logistiktjänster inom avancerad industrielektronik. Koncernen består av moderbolaget Inission AB samt de helägda dotterbolagen Inission TRIAB AB och Inission SKEAB AB i Stockholm, Inission Göteborg AB, Inission Munkfors AB, Inission Pajala AB, Inission Montronic AB i Sösdala samt det estniska bolaget Inission Tallinn OÜ. Inission omsätter ca 340 MSEK, har ca 210 anställda och är noterat på Nasdaq First North.

Inission AB: org.nr 556747-1890
Stålvägen 4, 684 92 Munkfors
www.inission.com