På uppdrag av Inissions styrelse har ledningen beslutat om att inleda förhandling om att strukturera om Inission Borås till mer prototyptillverkning och kundnära produktion. För att i framtiden kunna utveckla Inission Borås, med avseende på tillväxt och god lönsamhet, kommer volymproduktionen att flyttas till Inission Tallinn. I och med omstruktureringen varslas 24 anställda om uppsägning.

– Genom omstruktureringen kan Inission Borås satsa på prototyptillverkning och kundnära produktion av produkter med högt förädlingsvärde. Det ger stabilitet och en möjlighet att utvecklas till en flexibel leverantör med hög kompetens. Stabila produkter som levereras i stora volymer är alltid utsatta för prisgranskning. Med volymproduktion hos Inission Tallinn säkerställer vi dessutom konkurrenskraftiga priser till våra kunder, säger Björn Lifvergren VD Inission AB.

– Inission har erfarenhet av ett flertal omstruktureringar, därför förväntas projektet ske effektivt och framgångsrikt. Samtidigt har Inission all respekt för att detta måste förankras hos kunder, MBL-förhandlas och planeras i detalj för att det ska bli så smidigt som möjligt för alla. Kunderna ska så långt det är möjligt involveras i processen, säger Håkan Rååd VD Inission Borås AB.

Inission Borås kan efter omstruktureringen fokusera helt på flexibilitet mot sina kunder medan standardtillverkningen sker hos Inission Tallinn. Det ger en förbättrad service till Inission Borås kunder. Inission har som plan att starta omstruktureringen i juni. Projektet väntas vara avslutat vid årsskiftet.

För mer information kontakta:
Björn Lifvergren, verkställande direktör Inission AB
+46 703 22 63 23
bjorn.lifvergren@inission.com

Denna information är sådan information som Inission AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 juni 2021 kl. 09.30 CET.

Om Inission
Inission är en lönsam totalleverantör som erbjuder krävande industrikunder i Norden kompletta elektroniska och mekaniska produkter av högsta kvalité. Våra tjänster täcker in hela produktlivscykeln, från utveckling och konstruktion till industrialisering, volymproduktion och eftermarknad. Genom att kombinera detta med logistiktjänster och en produktion baserad på hög flexibilitet, kundanpassning och korta ledtider blir vårt erbjudande mycket konkurrenskraftigt. Inission har produktionsenheter i Stockholm, Västerås, Borås, Munkfors, Malmö, Løkken Verk (Norge), Lohja (Finland), Lagedi och Tallinn (Estland). Inission är noterade på Nasdaq First North Growth Market med Nordic Certified Adviser AB (info@certifiedadviser.se, +46 707 94 90 73) som certified adviser. Bolagets rapporter arkiveras under: www.inission.com/investor-relations.

Inission AB: org.nr 556747-1890, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad