Fr. v. Carl Lidén Managing Director Inission Malmö och Patrick Edvardsson Sales Manager Inission Malmö.

Inission Malmö AB har tecknat ett betydande tillverkningsavtal med en dansk global ledare inom Audio och Kommunikation. Affären sträcker sig över fem år och omfattar ett totalåtagande av tillverkningstjänster inklusive logistik och materialhantering. I affären ingår även samarbete inom utveckling och test.

Produktion av befintlig generation är startad och uppgick 2021 till ca 10 MSEK. Tillsammans med nästa generations produkter, som är under industrialisering, uppskattar vi att vi når en omsättning på 50 MSEK per år. Produkterna distribueras globalt.

– Våra satsningar de senaste åren inom audioteknik möter behovet från marknaden. Vi är stolta över att ha blivit utvalda för att tillverka dessa mycket intressanta och komplexa nya produkter. Vår närhet, vårt tekniska kunnande, vår koncerns styrka samt vår förmåga att leverera hela värdekedjan var avgörande i utvärderingsprocessen. Affären stärker vårt redan goda samarbete med kunden och vår position som leverantör, säger Carl Lidén, Managing Director Inission Malmö AB.

Om Inission Malmö
Inission Malmö AB är en tongivande totalleverantör i en region med stark tillväxt. Med stort fokus på närhet, kvalitet och teknik erbjuder Inission Malmö AB hela värdekedjan från utveckling och prototyper till produktion och logistiklösningar. Inission Malmö AB är certifierade enligt ISO9001, ISO 14001 samt tillverkning av medicinteknisk utrustning ISO 13485.

För mer information kontakta:
Carl Lidén, Managing Director Inission Malmö AB
carl.liden@inission.com
+46 40 650 02 02

Om Inission
Inission är en lönsam totalleverantör som erbjuder krävande industrikunder i Norden kompletta elektroniska och mekaniska produkter av högsta kvalité. Våra tjänster täcker in hela produktlivscykeln, från utveckling och konstruktion till industrialisering, volymproduktion och eftermarknad. Genom att kombinera detta med logistiktjänster och en produktion baserad på hög flexibilitet, kundanpassning och korta ledtider blir vårt erbjudande mycket konkurrenskraftigt. Inission har produktionsenheter i Stockholm, Västerås, Borås, Munkfors, Malmö, Trondheim (Norge), Lohja (Finland), Lagedi och Tallinn (Estland). Inission är noterade på OMX Nasdaq First North.