Fr. v. Fredrik Berghel Inissions VD och Henric Alsterman Part Development.

För att bli en EMS-tillverkare i världsklass är dags för Inission att ta nästa steg på sin LEAN-resa genom ett långsiktigt strategiskt samarbete med Part Development. Avtalet är på sex år där Inission löpande ska få stöd av Part Development. En viktig del av avtalet är att Part Development återinvesterar halva arvodet genom köp av nytryckta Inission-aktier. Därigenom kommer Part Development bli en betydande aktieägare i Inission över tid.

 

Redan 2008 togs beslutet att LEAN ska vara Inissions verksamhetsstrategi och sedan dess har Inission deltagit i Smart Produktion, Produktionslyftet samt fått stöd av Part Development. Utifrån dessa olika insatser och LEAN-principerna utvecklades Inspirit – en guide för att bli bättre varje dag utifrån Inissions egna unika förutsättningar och utmaningar.

– Under hösten 2021 tog vi beslutet att växla upp vårt LEAN-arbete i hela koncernen i syfte att öka kundvärdet ytterligare. Detta kommer att ställa stora krav på hela organisationen och för att lyckas så är det helt avgörande att utifrån en tydlig målbild släppa loss medarbetarnas kraft och kreativitet så att alla får möjlighet att involveras, säger Fredrik Berghel VD Inission AB.

Inissions vision är att leda utvecklingen i branschen och vara ett föredöme inom LEAN. För att skapa bra förutsättningar för detta så har Inission etablerat ett långsiktigt strategiskt samarbete med Part Development. Ett första steg, som redan påbörjats, är att analysera verksamhet för verksamhet och skapa en individuell anpassad handlingsplan utifrån verksamheternas respektive nuläge och målbild. I Nästa steg ska Inissions interna LEAN-experter, tillsammans med Part Development, träna upp varje verksamhet utifrån konceptet Train the Trainer för att säkerställa både framdrift som att kunskapen stannar kvar och vidareutvecklas inom Inission.

– Då de två huvudingredienserna i Inspirit är att skapa flöden och en lärande organisation. Vi avser att kontinuerligt berätta för alla om vår resa, både vad vi har gjort och vad vi avser att göra framöver. Det inkluderar också de utmaningar vi stött på. Allt för att skapa ett lärande för så många som möjligt. Vi hoppas att våra kunder, leverantörer och samarbetspartners kommer att uppskatta denna långsiktiga satsning, avslutar Fredrik Berghel.

 

För mer information kontakta:
Fredrik Berghel, verkställande direktör Inission AB
fredrik.berghel@inission.com
+46 732 02 22 10

Om Part development (länk)


Om Inission

Inission är en lönsam totalleverantör som erbjuder krävande industrikunder i Norden kompletta elektroniska och mekaniska produkter av högsta kvalité. Våra tjänster täcker in hela produktlivscykeln, från utveckling och konstruktion till industrialisering, volymproduktion och eftermarknad. Genom att kombinera detta med logistiktjänster och en produktion baserad på hög flexibilitet, kundanpassning och korta ledtider blir vårt erbjudande mycket konkurrenskraftigt. Inission har produktionsenheter i Stockholm, Västerås, Borås, Munkfors, Malmö, Løkken Verk (Norge), Lohja (Finland), Lagedi och Tallinn (Estland). Inission är noterade på Nasdaq First North Growth Market.